Lenka Daňhelová: Její bolest /ukázka na Literární.cz/

29.12.2012 21:11

 

Nová sbírka básnířky, prozaičky, také výtvarnice a překladatelky, Lenky Daňhelové (*1973) reflektuje téma duchovní či duševní bolesti ústící v očistnou katarzi.
 
 
 
 
***
 
všechno to co se nestalo
je stejně důležité
jako to co stalo se
pohybujeme se
mezi světy
neznáme hranici
netušíme
který z nich
je skutečnější
kámen 
mlčí odpověď
 
 
 
Podobenství staré feny
 
Její rostoucí nádor na mléčné žláze
připomíná nám vlastní smrtelnost.
Způsob jak tiše prožívá bolest,
naše selhávání.
Když zlehka našlapuje v právě napadaném sněhu
a otáčí se žádostivě k městu,
cítíme vlastní strach z neznámého.
Způsob jak žere, vášnivě vylizuje misku,
je naše lpění na životě.
Taky tak šílené.
 
 
 
***
 
Čímpak se liší 
její bolest od tvé?
Snáší ji lépe
než ty pouhé 
pomyšlení na ni.
 
 
 
můj den je plný otázek
 
a jestli tedy Bůh je
a není ani ve mně
ani v tobě
ale v tom prostoru mezi námi
je tou vzdáleností
proč ho necítíme?
začneme ho vnímat
když vystoupíme ze sebe?
můžeme posunout hranice
svých těl?
svého vědomí?
a kde při tom všem je její Bůh
a proč dopustí její utrpení?
má oči? a jsou taky psí?
a Bůh té kachny, co jsme
včera snědli se zelím
je? a kde se schovával?
věděl, že pro nás znamená
další den k dobru
další den který strávíme
jalovým ptaním se po něm?
po smyslu?
 
 
 
***
 
Tak tichý svět mě svírá.
Ptačí hlas v něm
zní jako výstřel.
Lidská řeč pro něj není.
 
 
 
V bukovém svahu
 
Zastavit se
do zlatozelené se zahledět,
zjistit, že štěstí není štěstí,
bolest bolestí.
 
Tak dlouho, dokud stromy 
nepřestanou být stromy.
Tak dlouho, dokud se jimi 
znovu nestanou.
 
 
 

 

Zpět